Contracteren t.b.v. ketensamenwerking

Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.

Samenwerken is van alle tijden en dagelijks hoor je iedereen erover praten.

Het succes in de gezamenlijke uitvoering is echter niet voor iedereen weggelegd. Er is blijkbaar een groeiende behoefte aan een nieuwe kijk op samenwerken, hoe met ketenpartners wordt omgegaan, hoe verantwoordelijkheden en risico’s verantwoord en realistisch kunnen worden gedeeld en hoe dit alles kan worden ondersteund door de inzet van passende contracten (i.p.v. de klassieke modellen).

 

Programma
De trainers hebben twee jaar lang deelgenomen aan een netwerkgroep die dit mechanisme heeft onderzocht, beschreven en geconcretiseerd met als concreet sluitstuk het opstellen van een contractmodel (academisch getoetst) waarmee strategische partnerships kunnen worden gecreëerd. We willen u kennis laten nemen van die vernieuwde visie en inzichten en presenteren de gefaseerde aanpak en het gebruik van nieuwe contractmodellen.

Doelgroep
Deze kennissessie is bedoeld voor inkopers, contractmanagers, projectleiders, managementleden en bestuurders van privaat en publieke instellingen, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, die behoefte hebben aan informatie over hoe effectieve ketensamenwerking in zijn werk gaat.

In het bijzonder bevelen we deze kennissessie aan voor organisaties in de volgende branches:

 • woningcorporaties;
 • bouwbedrijven;
 • onderhoudsbedrijven;
 • installateurs;
 • logistieke dienstverleners;
 • zorginstellingen;
 • infra / RWS;
 • provincies;
 • gemeenten;
 • samenwerkende onderwijsinstellingen (bestuurlijke stichting);
 • veiligheidsregio’s;
 • partners in een PPS-constructie.