Ruim baan voor Waarderend Contracteren

Hoe kennis uit de wetenschap, de kritische blik van juristen én ervaringen vanuit de praktijk samensmolten tot vernieuwende contractmodellen voor KetenSamenWerking. Sprekers Jack van der Veen, Monika Chao-Duivis, Bettina Hertstein en Erik van den Boogaard nemen u mee en vertellen u welke hobbels overwonnen en te overwinnen zijn.

Voor het symposium ‘Waarderend Contracteren’ dat op 12 oktober gehouden wordt op de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen is een select gezelschap uitgenodigd. U maakt hiervan deel uit. Wij nodigen u van harte uit. Het belooft een interactief symposium te worden, georganiseerd door de Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking*.

Creëren

Ketensamenwerking is voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen. Toch is het slim en noodzakelijk om zaken vast te leggen. Samen bouwen aan ketensamenwerking, op een manier die ruimte biedt voor kleuring naar de eigen visie, keten en gewenst niveau.

Opwaarderen

Hoe maak je contractuele afspraken met waardering van ieders ruimte en expertise? Hoe behoud je daarin de energie en de bevlogenheid? Het contractmodel als dynamisch en adaptief middel voor het opwaarderen van ketensamenwerking.

Contracteren

Committeren, conformeren én contracteren. Een logische volgorde als bezegeling van professionals in een waarderende ketensamenwerking met vooraf overeenkomen ruimte voor verbeterkansen en innovaties.

Sprekers

Kun je vertrouwen contracteren? Is dat niet een contradictio in terminis?

De kunst van het weglaten? Een positieve benadering: het contract 2.0. Samenwerking op basis van vertrouwen in en een belofte jegens elkaar; kun je zo’n samenwerking contracteren? Is dat niet een contradictio in terminis? Als je met elkaar contracteert, impliceert dat dan niet dat je elkaar niet vertrouwt? De Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking denkt dat er geen tegenstelling hoeft te zijn tussen het uitgesproken vertrouwen in elkaar en de contractuele neerslag daarvan. De nieuwe modelcontracten KetenSamenWerking zijn de ontbrekende schakel tussen het doen en het nakomen van de belofte van een goede samenwerking zonder een knecht van de letter te zijn. Prof. Mr. Dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis, directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar TU Delft en Mr. B.E. (Bettina) Hertstein, directeur van Het BouwRechtBedrijf schetsen het juridisch kader voor Ketensamenwerking en zetten de totstandkoming van de modelcontracten uiteen.

Minder miscommunicatie en dus minder faalkosten. Hoe?

Prof. Dr. Jack AA van der Veen, EVO Leerstoel Supply Chain Management aan de Nyenrode Business Universiteit weet als geen ander dat Ketensamenwerking simpel klinkt maar het niet is. Praktische handvatten zijn dus nodig. De modelcontracten KetenSamenWerking bevatten tal van deze handvatten. Een contract is vaak gestold wantrouwen. Ketensamenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, daar horen dus andere contracten bij. Ketensamenwerking gaat over een gezamenlijk gevoel van winst, verlies en risico. En daar moet je duidelijke afspraken over maken: de modelcontracten doen dat. Miscommunicatie is één van de belangrijkste bronnen van faalkosten. In het model CKSW kunnen afspraken en procedures over wat te doen bij onvoorziene omstandigheden helder worden neergelegd. Met als gevolg minder miscommunicatie en dus minder faalkosten.

Goed nieuws! Succesvol samenwerken kunt u samen overeenkomen

Erik van den Boogaard, adviseur en manager van Peilon Management en Organisatie brengt goed nieuws: middels de gelaagde, adaptieve en dynamische modelcontracten KetenSamenWerking; hoe uw unieke behoeften, situatie en ketenkenmerken eenduidig beschreven, leiden naar het realiseren van het waarde perspectief van uw keten. Aan de hand van een aantal stellingen en op basis van ervaringen neemt Erik u namens de Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking mee in de praktijk.

Programma

13.00 – 13.30 | Ontvangst met koffie en koek


13.30 – 13.45 | Intro door dagvoorzitter Albert Mulder


13.45 – 14.15
Kun je vertrouwen contracteren? Is dat niet een contradictio in terminis?
Prof. Mr. Dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivisdirecteur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar TU Delft
Mr. B.E. (Bettina) Hertstein, directeur van Het BouwRechtBedrijf


14.15 – 14.45
Minder miscommunicatie en minder faalkosten. Hoe?
Prof. Dr. Jack AA van der Veen, EVO Leerstoel Supply Chain Management aan de Nyenrode Business Universiteit


14.45 – 15.00
Vragenronde o.l.v. dagvoorzitter


15.00 – 15.20 | Pauze


15.20 – 15.45
Goed nieuws! Succesvol samenwerken kunt u samen overeenkomen
Erik van den Boogaardadviseur, manager van Peilon Management en organisatie


15.45 – 16.45
Forumdiscussie
Aan de hand van vragen & stellingen vindt een forumdiscussie plaats, uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.


16.45 – 17.00
Feestelijke uitreiking van de eerste modelcontracten KetenSamenWerking.


17.00 uur | Borrel


Graag tot ziens op 12 oktober!

* Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking

De groep is in 2014 opgericht door Erik van den Boogaard, die vanuit zijn consultancypraktijk medestanders heeft gezocht – en gevonden – om het gemis aan een overeenkomst bij ‘het anders samenwerken’ zowel methodisch als juridisch invulling te geven. Ruim twee jaar lang zijn de leden van deze groep regelmatig bij elkaar gekomen.

Het resultaat van deze unieke samenwerking zijn de modelcontracten KetenSamenWerking die op het symposium aan u worden gepresenteerd. Tijdens een forumdiscussie worden uw eigen ervaringen met een panel gedeeld. De netwerkgroep spreekt de vurige wens uit dat ook u hiermee een stap verder komt in uw reis naar een betere en bovenal plezierigere samenwerking.

Meer informatie over Netwerk CKSW >

Contact

Voor vragen of meer informatie
kunt u contact met Albert Mulder.

> Stuur e-mail naar symposium@cksw.nl

of bel naar: 06-553 353 43

Locatie

nyenrode_klein

Nyenrode Business Universiteit
Straatweg 25 | 3621 BG Breukelen
Collegezaal De Rooij, zaalnummer 102

Wilt u op de hoogte blijven