‘In een tijd van

toenemende complexiteit

is een proactieve en rendabele samenwerking

belangrijker dan ooit.’

Uw behoefte

U wilt betere en duurzamere resultaten behalen. Uitgedrukt in geld, tijd en kwaliteit. Langdurige ‘inkoopsuccessen’ die houdbaar zijn. Simpel en logisch werken op een doordachte manier.

U wilt leveranciers die:

  • betrouwbaar zijn
  • geloven in uw visie
  • proactief handelen
  • uw belangen begrijpen.

Kortom, u wilt in control zijn in plaats van controleren. 

Meer leidinggeven en minder managen.

Een optimale samenwerking gedijt in een ‘veilige’ omgeving. Een omgeving waarin mensen fouten durven en mogen maken. Een omgeving waarin men ook van gemaakte fouten leert (‘fouten maken mag, mits het tot verbetering leidt’). U wilt daarbij goed gedrag van leveranciers belonen en die veilige omgeving creëren, maar tegelijkertijd wilt u ook uw organisatie beschermen tegen leveranciers die mogelijk misbruik willen maken van de veilige omgeving die u hen biedt of die toch ongeschikt blijken te zijn. Ondanks dat de kans op het laatste niet heel groot is, wilt u toch begrijpen hoe u dit soort leveranciers gemakkelijk kunt identificeren. En als u eenmaal besloten heeft afscheid te nemen, wat is dan de beste manier om de samenwerking te beëindigen?

U wilt ook intern snel in kunnen grijpen als één van uw medewerkers tegenwerkt. U wilt medewerkers die wel willen samenwerken met leveranciers maar nog moeite hebben met kunnen samenwerken, ook effectief helpen.

U accepteert de perfecte imperfectie.

Wat wij doen

PlusValu begeleidt organisaties in de profit en non-profit sector om meer resultaat te halen uit de samenwerking met hun (strategische) leveranciers.

Als uw belangrijke leveranciers pro-actiever acteren en slimmer met u samenwerken, kunnen uw eigen resultaten in vele gevallen sneller, goedkoper en beter worden behaald, ook voor de langere termijn (duurzaam). Anders gezegd: verspillingen van geld, tijd en kwaliteit kunnen verminderd of geheel vermeden worden. Uw medewerkers zien daarbij gaandeweg ook het succes van de verbeterde samenwerking(en), wat hun werk ook leuker maakt.

Onze aanpak

Meten is weten en verbeteringen belonen. PlusValu begeleidt als onafhankelijke partij de totstandkoming en (door)ontwikkeling van strategische samenwerkingen tussen organisaties en hun strategische leveranciers volgens het Contractmodel KetenSamenWerking (www.CKSW.nl). 

U bepaalt als opdrachtgever vooraf:

  • de doelstellingen die u met verbeteringen wilt behalen,
  • wat de meetpunten voor succes zullen zijn,
  • in welke mate leveranciers worden beloond als uw resultaten beter worden.

De behaalde resultaten worden periodiek gemeten maximaal 10 meetpunten waarbij resultaten uiteraard simpel en logisch worden gemeten, verifieerbaar en transparant voor alle partijen.

Tussentijdse rapportages geven u inzicht in de voortgang:

Leveranciers zorgen in een optimale samenwerking dat ze hun eigen kwaliteit/output meten en dat ze de juiste data tijdig aanleveren voor de benodigde rapportages. Het is voor u als opdrachtgever daardoor snel inzichtelijk welke leveranciers goed presteren en verbeterslagen maken.

Jaarlijks evalueren

Na een periode van 12 maanden wordt de balans opgemaakt. De uitkomst van deze evaluatie zal voor de leverancier niet als een verrassing komen: het is een voorspelbare uitkomst. Leveranciers die de doelstellingen wel behalen en hun prestaties blijvend hebben verbeterd, beloont u uiteraard. Een contractverlenging is dan ook vanzelfsprekend. Als een leverancier één of meerdere afgesproken doelstellingen niet heeft behaald en/of haar prestaties niet kan of wil verbeteren, dan is er sprake van een leverancier met onvoldoende meerwaarde. Een contractverlenging verdient een dergelijke leverancier dan ook niet.

… Lees meer

Waarom PlusValu?

Van 2014 tot 2016 zijn tien van experts meer dan 2000 uur bezig geweest met het uitwerken van een contractmodel voor ketensamenwerkingen. Er zijn uiteraard vele interpretaties van en vele modellen voor ketensamenwerking, maar het CKSW-model van PlusValu is geschikt voor alle vormen van samenwerken, ook de meest intensieve versie. Deze aanpak leidt in de praktijk tot de beste resultaten.

Wat is ons belang bij het verbeteren van uw resultaten? Heel simpel: de duurzame verbetering van uw resultaten zijn de prestaties waar onze volgende opdrachtgevers ook interesse in hebben. Wij helpen u die te bereiken door onze onafhankelijke rol, onze innovatieve werkwijze en de inzet en kennis van onze experts. Onze visie: samen winnen levert meer op dan alleen winnen.

Strategisch Samenwerken

Hebben uw huidige samenwerkingen wel of geen potentie? Samen met u onderzoeken wij of een samenwerking zin heeft of juist niet… Lees meer

Strategiekaart

Strategie is kiezen. Maar voordat u keuzes maakt, moet wel duidelijk zijn welke gevolgen uw keuzes zullen hebben. Tijdens een diepgaand traject begeleiden wij u in het overzichtelijk maken van de verschillende keuzes en ontwikkelen we op basis daarvan een strategiekaart. Lees meer

Contractmodel

Samenwerken op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen, dat is het uitgangspunt van het contractmodel dat wij -in samenwerking met de door ons opgerichte netwerkgroep- ontwikkelden. Lees meer

Onze doelgroepen

Profit: MKB + MKB groot  |  Semi profit: woningcorporaties  |  Non-profit: gemeenten

‘PlusValu leerde ons wat Co-Making écht is. Zij hielden ons scherp, ze zijn duidelijk, helder en to the point. PlusValu ontzorgde mij.’

Loek Langendijk, manager Vastgoed Parteon

‘Een van de kernen van het modelcontract is zekerheden loslaten en vertrouwen hebben. PlusValu kan dat proces heel goed begeleiden.’

Martin Talen, commissaris-adviseur Talen Vastgoedonderhoud B.V.

‘PlusValu bekijkt de zaken anders dan standaard. De methodieken die gebruikt worden zijn verrassend vernieuwend. Een fijne partij om mee samen te werken!’

Danielle Brinkman, inkoper en contractmanager Parteon

Omdat Erik geen onderdeel uitmaakt van de organisaties die willen samenwerken kan hij onbelast heel goed duiden wat nodig is. Dingen die geen waarde toevoegen, werden uit de samenwerking gehaald.

Ludwig Smits, Directeur De Variabele

‘Erik kan op strategisch niveau heel goed de doorvertaling maken, hij is een intellectuele pragmaticus.’

Alex Bonnema, Algemeen Directeur Caparis

‘PlusValu heeft autoriteit, ze weten echt waar ze het over hebben.’

Nico Broers, interim manager onderhoud Parteon

‘Albert en Erik hebben oog voor de belangen van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer

en zijn voornemens het beste uit het proces te halen.’

Mike Bos, Manager mutatie en dagelijks onderhoud KBK Bouwgroep

‘Erik en Albert hebben een zuivere innerlijke intrinsieke motivatie gemengd met kennis en nieuwsgierigheid.’

Dirk Beemsterboer, Projectmanager Ontwikkeling bij Rochdale

‘Albert en Erik vormen een geweldige combinatie van analytisch en concretisering.
Ze maken complexe zaken begrijpelijk voor iedereen. Heel prettig.’

Odette Molenaar, Teammanager Dagelijks Onderhoud Parteon

Trainingen

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Workshops

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Kennissessies

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Een aantal van onze opdrachtgevers