Onze aanpak:
Meten = weten en verbeteren = belonen.

PlusValu begeleidt als onafhankelijke partij de totstandkoming en (door)ontwikkeling van strategische samenwerkingen tussen organisaties en hun strategische leveranciers volgens het Contractmodel KetenSamenWerking (www.CKSW.nl).

U bepaalt als opdrachtgever vooraf:

  • de doelstellingen die u met verbeteringen wilt behalen,
  • wat de meetpunten voor succes zullen zijn,
  • in welke mate leveranciers worden beloond als uw resultaten beter worden.

De behaalde resultaten worden periodiek gemeten op maximaal 10 meetpunten waarbij resultaten uiteraard simpel en logisch worden gemeten, verifieerbaar en transparant voor alle partijen.

Tussentijdse rapportages geven u inzicht in de voortgang:

Leveranciers zorgen in een optimale samenwerking dat ze hun eigen kwaliteit/output meten en dat ze de juiste data tijdig aanleveren voor de benodigde rapportages. Het is voor u als opdrachtgever daardoor snel inzichtelijk welke leveranciers goed presteren en verbeterslagen maken. Goede resultaten verifieert u niet op detailniveau. Alleen als er afwijkingen zijn en/of als doelstellingen niet worden behaald, maakt u een diepere analyse. Alle kernteams in uw organisatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau krijgen dezelfde rapportages. U bepaalt uiteraard vooraf welke meetpunten alleen op strategisch niveau worden gedeeld. Vaak betreft het laatste de winstmarge van uw leveranciers. U wilt namelijk wel dat uw leveranciers ook winst maken. De zekerheid dat ze rendement maken op hun investering vergroot het belang van leveranciers om te investeren in de samenwerking. En als er dan onverhoopt wat misgaat en u snel hulp van een leverancier nodig heeft, dan komt deze u graag helpen omdat de relatie belangrijk is.

Als opdrachtgever en als leverancier is het in de regel al na drie maanden inzichtelijk of de prestaties verbeteren en de afgesproken doelstellingen in zicht komen. De meeste doelstellingen worden overigens  vastgesteld op jaarbasis.

Jaarlijks evalueren

Na een periode van 12 maanden wordt de balans opgemaakt. De uitkomst van deze evaluatie zal voor de leverancier niet als een verrassing komen: het is een voorspelbare uitkomst. Leveranciers die de doelstellingen wel behalen en hun prestaties blijvend hebben verbeterd, beloont u uiteraard. Een contractverlenging is dan ook vanzelfsprekend. Als een leverancier één of meerdere afgesproken doelstellingen niet heeft behaald en/of haar prestaties niet kan of wil verbeteren, dan is er sprake van een leverancier met onvoldoende meerwaarde. Een contractverlenging verdient een dergelijke leverancier dan ook niet.

onze diensten

Quick-Scan Strategisch Samenwerken

De module Quick Scan Strategische Samenwerking is de wenselijke eerste stap om uw beoogde of huidige samenwerking te analyseren. U verschijnt vervolgens vollediger ingericht aan de start of herleidt welke stappen er gezet kunnen worden om een huidige samenwerking te verbeteren. Want ook reeds bestaande samenwerkingen kunnen effectief worden getoetst, u verkrijgt direct zicht op de mogelijke verbeterpunten.

De uitkomst van deze Quick Scan geeft u inzicht in wat de status is van uw samenwerking én waar verbeteringen mogelijk zijn. Wij toetsen met u de samenwerking op 21 specifieke punten.

Omvang: Deze scan omvat een documentanalyse, twee intakegesprekken en een bijeenkomst waarin de analyse wordt toegelicht. Kosten: 3.400 euro exclusief btw. Doorlooptijd: 2 werkweken. Beoordeling: Opdrachtgevers waarderen deze module met een 9 op een schaal van 10.

Workshop Prioriteitenmanagement

Wie heeft tijd over? Heb je ook last van te korte weken? Goede mensen hebben het kenmerk dat ze een goed gevulde agenda hebben. Maar tijd kan je niet managen. Een uur heeft 60 minuten. Daar heb je geen invloed op. Wel op de prioriteiten.

In 2019 hebben we deze workshop succesvol gelanceerd. In de samenwerkingen die PlusValu mag begeleiden, gaat altijd de voorkeur uit naar de beste mensen. En die hebben geen tijd over. Om effectiever te werken, hebben we een tool die wij zelf gebruiken, uitgewerkt in de Workshop Prioriteitenmanagement. Wat zeggen referenties over deze workshop. Ko is eigenaar van Classic & Co die tot de top van Nederland behoort tot de restauratie van het topsegment in auto’s. Merken als Jaguar en Ferrari zijn voor Ko dagelijkse business. Lees hier hoe Ko deze workshop heeft ervaren (klik hier).

Omvang: Drie dagdelen van 3 uur. Kosten: 600 euro exclusief btw. Doorlooptijd: 4 werkweken. Beoordeling: Opdrachtgevers waarderen deze module met een 9.5 op een schaal van 10.

Strategiekaart

Hoe stelt u uw strategie goed vast? Wilt u anderen duidelijk uw strategie uit kunnen leggen? De Strategiekaart op 1A4 brengt focus aan bij de betrokkenen. Geen dikke rapporten. Focus op de opdracht en het beoogde resultaat.

Uw kernteam verbindt de visie en de missie aan de strategische effecten. De SMART doelen en de activiteiten worden logisch gekoppeld aan de effecten die u samen wilt bereiken. Uw stakeholders kunnen beter samenwerken doordat het voor iedereen duidelijk is wat u wilt bereiken. U bereikt zo sneller en beter uw doelen en voor de betrokkenen is dit leuker. Want wie zit te wachten op miscommunicatie over de doelen die u graag wilt bereiken.

Omvang: Intakegesprek, drie dagdelen van drie uur met het kernteam en de uitgewerkte Strategiekaart. Drie dagdelen van 3 uur. Kosten: 2700 euro exclusief btw. Doorlooptijd: 1 week. Beoordeling: Opdrachtgevers waarderen deze module met een 9 op een schaal van 10.

Strategisch Samenwerken

Hebben uw huidige en toekomstige samenwerkingen wel of geen potentie? En weet u waar u dat op kunt meten? Samen met u onderzoeken wij of een samenwerking zin heeft of juist niet. Op verschillende punten toetsen wij de samenwerking en bepalen daarmee op strategisch niveau of een samenwerking de synergie oplevert die u nodig heeft om ambities te realiseren.

Wij geloven dat synergie pas bereikt kan worden als op strategisch niveau slim wordt samen gewerkt. Doen wat klopt en uitvoeren wat past. En samenwerken doe je niet zomaar; daarvoor bepaal je samen met je partner(s) verschillende uitgangspunten die uiteindelijk leiden tot samen winnen!

Neem vandaag nog contact met ons op om kennis te maken. Vanzelfsprekend helpen wij u graag verder in het realiseren van uw ambities en maken daarvoor -na een persoonlijke kennismaking- graag een offerte op maat.

Contractmodel

Samenwerken op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen, dat is het uitgangspunt van het contractmodel dat wij -in samenwerking met de door ons opgerichte netwerkgroep- ontwikkelden. Co-Making is de basis van dit principe; samen met uw partners formuleert u de voorwaarden waarop de komende periode wordt samengewerkt. Samen winnen is een basis uitgangspunt, want samen winnen levert meer op dan alleen winnen.

‘De methodieken die gebruikt worden zijn verrassend vernieuwend.’ – aldus een van onze klanten. En dat is precies waar we zo trots op zijn; samen met u veranderen we het paradigma en bouwen een stevig fundament voor succesvolle, strategische samenwerkingen die ervoor zorgen dat niet alleen u maar iedereen wint. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

Ook benieuwd welke waarde u kunt plussen?

Wilt u meer ontdekken over onze unieke toegevoegde waarde en mogelijke resultaten doorspreken? Wij komen graag bij u om uw ambities te vernemen, in beleving en in concrete cijfers. U krijgt direct een duidelijke indruk of onze visie past bij uw benadering in het realiseren van toegevoegde waarde en rendement op uw inspanningen.

In 2019 hebben 100% van de gesprekken geleid tot een vervolg. Laat u aangenaam verrassen in 2020 wat al de waarde van slechts één gesprek met elkaar kan zijn?

Neem contact met ons op

‘Erik en Albert hebben een zuivere innerlijke intrinsieke motivatie gemengd met kennis en nieuwsgierigheid.’

Dirk Beemsterboer, Projectmanager Ontwikkeling bij Rochdale

‘Een van de kernen van het modelcontract is zekerheden loslaten en vertrouwen hebben. PlusValu kan dat proces heel goed begeleiden.’

Martin Talen, commissaris-adviseur Talen Vastgoedonderhoud B.V.

‘Albert en Erik vormen een geweldige combinatie van analytisch en concretisering.
Ze maken complexe zaken begrijpelijk voor iedereen. Heel prettig.’

Odette Molenaar, Teammanager Dagelijks Onderhoud Parteon

‘PlusValu leerde ons wat Co-Making écht is. Zij hielden ons scherp, ze zijn duidelijk, helder en to the point. PlusValu ontzorgde mij.’

Loek Langendijk, manager Vastgoed Parteon

‘Erik kan op strategisch niveau heel goed de doorvertaling maken, hij is een intellectuele pragmaticus.’

Alex Bonnema, Algemeen Directeur Caparis

‘PlusValu heeft autoriteit, ze weten echt waar ze het over hebben.’

Nico Broers, interim manager onderhoud Parteon

‘Albert en Erik hebben oog voor de belangen van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer

en zijn voornemens het beste uit het proces te halen.’

Mike Bos, Manager mutatie en dagelijks onderhoud KBK Bouwgroep

‘PlusValu bekijkt de zaken anders dan standaard. De methodieken die gebruikt worden zijn verrassend vernieuwend. Een fijne partij om mee samen te werken!’

Danielle Brinkman, inkoper en contractmanager Parteon

Omdat Erik geen onderdeel uitmaakt van de organisaties die willen samenwerken kan hij onbelast heel goed duiden wat nodig is. Dingen die geen waarde toevoegen, werden uit de samenwerking gehaald.

Ludwig Smits, Directeur De Variabele