Download CKSW model

Deze modelcontracten zijn de uitkomst van twee jaar inzet van de Netwerkgroep CKSW met haar intentie een waardevolle bijdrage te leveren aan het bedrijfsleven. De Netwerkgroep CKSW acht een toelichting op de modelcontracten wenselijk om die adequaat en optimaal naar uw eigen situatie te kunnen toepassen.

Vul het onderstaande formulier in om de Contractmodellen KSW om te kunnen downloaden.