Laden Evenementen

Een certificaat voor wat je niet meer doet!

Herkent u dit? Einde dag, tijd voorbij maar nog niet alle acties af? U heeft als goede vakman/vrouw een volle agenda en bent niet of nauwelijks beschikbaar.  U moet regelmatig kiezen tussen concessies doen aan kwaliteit of de werkstress om alles goed te doen. Kwaliteit vraagt immers zijn tijd. Maar beide wilt u niet en tijdmanagement helpt niet! Concessies doen is er voor u echt niet bij. Wel ervaart u de stress, er moet iets gebeuren de werkdruk te verlagen. Wat helpt u dan wél?

U gelooft niet in het managen van tijd, of u past het al toe en ervaart toch nog de stress. ‘Een uur krijgt er echt geen minuut bij’. Tijdmanagement geeft symptomatische verbeteringen en vraagt om veel discipline in het toepassen van ‘de regels’ van tijdmanagement. U wilt meer plezier beleven in uw mooie vak.

Wat werkt wel is Prioriteitenmanagement!

PlusValu heeft een pragmatische aanpak ontwikkeld dat de oorzaak oplost. Einde stress! Tijd kan je niet managen, prioriteiten wel! De beschikbare tijd is een gegeven en die moet worden besteed aan de echte prioriteiten.

De essentie

Leer prioriteiten razendsnel te analyseren om deze te kunnen rangschikken voordat de planning wordt gemaakt. Vervolgens die dingen doen die belangrijk zijn! Onbelangrijke zaken waar anderen je aandacht voor vragen weet je te reduceren met behoud van de relatie. En je stopt met te goed, te veel, of andere persoonlijke verleidingen. Je bent super gemotiveerd voor hetgeen je niet meer doet.

Programma

Drie workshops van 3 uur met de volgende onderwerpen:

  1. Focussen op bedrijfsstrategie, team en persoonlijke doelen
  2. Managen van de prioriteiten, van uzelf en het team
  3. Evaluatie van de eerste praktijkervaringen met prioriteiten managen

Deelnemers kunnen na elke workshop de kennis toepassen in de eigen werkomstandigheden. De workshop daarna worden de eerste ervaringen gedeeld met elkaar. Men leert door te doen en geniet direct het voordeel van de van de korte termijn resultaten.

Planning

De workshops worden drie weken achter elkaar gepland op hetzelfde tijd en dezelfde locatie.

Referentie: Classic & Ko.

Classic & Ko behoort tot de top experts in Nederland ten aanzien van onderhoud en restauraties van auto’s met name de klassiekers.  We vroegen Ko van der Kolk, eigenaar Classic & Ko naar zijn ervaring met Prioriteiten management:  Je maakt mensen er bewust van, we weten nu donders goed wat eerst gedaan moet worden. Dat werkt door op alle medewerkers. Het plezier in het team is terug.

Resultaten

Deelnemers beoordelen deze workshop gemiddeld met een 8,2 op een schaal van 10. Deelnemers geven aan binnen een maand hun ineffectieve tijd gemiddeld met 2:50 uur per fte per week te verminderen. 5 tot 10% van hun tijd besteden zij effectiever aan activiteiten die voor hen of de organisatie wel belangrijk zijn.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Erik van den Boogaard

Aanmelden

Aanmelden - Workshop Prioriteitenmanagement 19 november 2020