Albert Mulder

Missie:

Opdrachtgevers en opdrachtnemers die veel beter laten zien welke successen tot nu toe zijn behaald. Visie: Het verdient zich terug. Kwaliteit en duurzaamheid zijn voor u belangrijker dan de korte termijn kostenbesparing. Besparingen zijn immers een gevolg van de focus op kwaliteit, en niet andersom.

Albert Mulder – Managing Partner

Strategisch Inkoper & Best Value expert 

Als bedrijfskundige heeft Albert zes jaar ervaring opgedaan als rechterhand van de directie van renovatiespecialist ‘Van Ieperen Groep’. In alle lagen van de organisatie ontplooide hij samen met experts  bottom up hun reële en waardevolle ideeën. Zij bereikte jarenlang de positie van marktleider in ketensamenwerking. Sinds 2012 is hij zelfstandig professional gespecialiseerd in Best Value Procurement & Sales en projectmanagement. Hij ondersteunt u in het commerciële denken en in het aantonen van uw prestaties, onderscheidend van kwaliteit. Vanuit zijn bureau AA Interim Rendement neemt Albert ervaring naar u mee vanuit leveranciersselecties en bid management, veelal tussen bedrijven in de ICT sector ter verbetering van de projectinfrastructuur en -beheer. In 2016 behaalt hij alle examens van het Congres Best Value in Atlanta inclusief het Train The Trainer programma. Hij wordt veelvuldig gevraagd als trainer en geeft workshops om aan anderen de visie, kennis en kunde vanuit zijn motto: kennisdelen = vermenigvuldigen.

Met Albert wordt waardecreatie ook voor u voorspelbaar, door organisaties op een positieve, transparante en duurzame manier aan elkaar te verbinden. Hij dient gelijktijdig ieders en het gemeenschappelijk belang voor een succesvolle langdurige samenwerking. In het begeleiden van partnerselectie kunt u verwachten dat uw  selectieteam tot een unanieme uitspraak komt. Albert heeft het totale overzicht van uw project en laat daarbinnen de juiste prioriteiten stellen. Hij maakt scherpe en onderbouwde analyses zodat door uw organisatie het beste gerealiseerd kan worden en de resultaten als het rendement op uw inspanningen aantoonbaar zijn.

Albert heeft een brede interesse waarin ontwikkeling centraal staat. Met een humorvolle, positieve en kritische houding is hij continue op zoek naar toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Hij is in staat moeilijke materie voor iedereen begrijpelijk te maken. Albert weet vrijheid voor zichzelf en anderen sterk te combineren met eigen verantwoordelijkheid. Hij werkt graag aan professionalisering zodat niet de controle maar de taakvolwassenheid tot wasdom komt. Albert werkt vanuit zijn kernwaarden transparant, eerlijkheid en duurzaamheid.

‘Een van de kernen van het modelcontract is zekerheden loslaten en vertrouwen hebben. PlusValu kan dat proces heel goed begeleiden.’

Martin Talen, commissaris-adviseur Talen Vastgoedonderhoud B.V.