Missie:

Meer waarde creëren voor alle stakeholders door continue verbetering en het verkregen rendement daarvan delen onder alle betrokkenen. Visie: duurzaam winnen kan alleen door intensieve samenwerking, wie nu wint van een ander verliest een volgende keer.

Jack van der Veen – Wetenschappelijk adviseur

Trainer Ketensamenwerking

Studeerde cum laude af in econometrie aan de Universiteit Groningen (1986). Werkte daar als docent en onderzoeker en voltooide zijn doctoraat in 1992. Jack  is hoogleraar Supply Chain Management (SCM) en houder van de evofenedex-leerstoel aan de Nyenrode Business Universiteit en gastdocent aan de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Hij vervulde de directiefunctie voor het Center for Supply Chain Management van Nyenrode en diverse MSc en MBA-programma’s.

Jack publiceerde tal van artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften, managementjournaals, websites en columns in sociale media waarmee hij zijn visie en kennis ook aan u aanbiedt.

Vanuit zijn bureau Jackomodo voor onderwijs, onderzoek en advies, is Jack betrokken en ondersteunt hij  initiatieven voor samenwerking in ketenzorg, ketensamenwerking in de bouwnijverheid en in logistieke toeleveringsketen. Hij is medeoprichter van SCELP: Supply Chain Excellence Leadership Platform waarin samen met supply chain professionals wordt gewerkt aan praktische tools voor betere ketensamenwerking. Ook is Jack voorzitter van de jury voor de verkiezing van de Supply Chain Professional van het jaar. Ook was Jack een aantal jaren voorzitter van de Vereniging voor Logistiek Management (vLm). Naast zijn trainingen en advies aan onze klanten is Jack voor de professionals van PlusValu de adviseur waaraan ook wij graag onze eigen innovaties, ontwikkelde werkmethodieken, trainingen en werkwijzen voorleggen en wetenschappelijk toetsen.

‘Jack is een gedreven en humorvolle spreker die over alle onderliggende concepten van ketensamenwerking schrijft, onderzoek doet of minimaal een uitgesproken mening heeft. Met een brede kijk op het vakgebied en de impact die dat kan hebben op diverse industrieën weet hij grote groepen te inspireren tijdens colleges en lezingen en wordt zijn bijdrage hoog gewaardeerd.’ – dr. ing. Marcel Noordhuis, Directeur Bedrijfsoptimalisatie & Ketensamenwerking bij Breman Woningbeheer Zuid

‘Een van de kernen van het modelcontract is zekerheden loslaten en vertrouwen hebben. PlusValu kan dat proces heel goed begeleiden.’

Martin Talen, commissaris - adviseur Talen Vastgoed B.V.