Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking

De groep is in 2014 opgericht door Erik van den Boogaard, die vanuit zijn consultancypraktijk medestanders heeft gezocht – en gevonden – om het gemis aan een overeenkomst bij ‘het anders samenwerken’ zowel methodisch als juridisch vorm te geven. Ruim twee jaar lang zijn de leden van deze groep regelmatig bij elkaar gekomen.

Het resultaat van deze unieke samenwerking zijn de modelcontracten KetenSamenWerking die op het symposium aan u worden gepresenteerd. Tijdens een forumdiscussie worden uw eigen ervaringen met een panel gedeeld. De netwerkgroep spreekt de vurige wens uit dat ook u hiermee een stap verder komt in uw reis naar een betere en bovenal plezierigere samenwerking.

Gastspreker Symposium ‘Waarderend Contracteren’

Schermafbeelding 2016-07-12 om 09.50.22Monika Chao-Duivis
Expertise: Bouwrecht
Organisatie: Instituut voor Bouwrecht Faculteit Bouwkunde van de TU Delft

Monika Chao-Duivis (1953) studeerde Nederlands recht, hoofdrichting privaatrecht, in Leiden van 1980 tot 1984. In 1996 promoveerde zij in Tilburg op het onderwerp: Dwaling bij de totstandkoming van de overeenkomst, een onderzoek naar de eigenlijke en oneigenlijke dwaling. In 1997 trad zij aan als directeur van het Instituut voor Bouwrecht en in september 2004 werd zij benoemd tot hoogleraar Bouwrecht aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, waar zij in september 2005 haar inaugurele rede, Causaliteit als bron van verbintenissen uitsprak.

Monika Chao is lid van de redactie van Tijdschrift voor Bouwrecht, van de redactie van het elektronisch magazine Bouwrecht Actualiteiten en van de editorial board van The International Construction Law Review. Voorts is zij secretaris van de Europese Vereniging voor Bouwrecht en voorzitter van het College van Beroep en Bezwaar van de Stichting Bouwkwaliteit. Zij is raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Haag, arbiter bij de Raad van Arbitrage, lid van de Commissie van Aanbestedingsrechtexperts, lid van het Bestuur van Architectuur Lokaal en van het Aanbevelingscomité van de Stichting Kerkelijk Waardebeheer. In 2013 werd zij gekozen tot ‘Legal Woman of the Year’. Zij publiceert nationaal en internationaal over bouwcontractenrecht en aanbestedingsrecht.

Wilt u op de hoogte blijven

Leden Netwerkgroep CKSW

Albert (58 of 454)Albert Mulder

Linkedin
Expertise: Strategische inkoop
Organisatie: AAIR en PlusValu

Albert Mulder is sinds 2012 zelfstandig professional en gespecialiseerd in Best Value Procurement. Hij voltooide zijn opleiding Bedrijfskunde in 2003 aan de Hogeschool van Utrecht. In 2016 behaalt hij alle examens van het Congres Best Value in Altanta inclusief het Train The Trainer programma. Hij wordt zelf ook veelvuldig gevraagd als trainer en geeft eigen workshops om aan anderen de visie, kennis en kunde van Best Value over te dragen in het inkopen van de meeste waarde.

Mulder werkte als bedrijfskundige zes jaar als rechterhand van de directie van Van Ieperen Groep, renovatiespecialist en pionier op het gebied van samenwerkingsvormen. Vanuit zijn inbreng de eigen organisatie bottum up te verbeteren en het ontplooien van reële en waardevolle ideeën van experts in alle lagen van de organisatie bereikte zij verbeteringen en jarenlang de positie van marktleider in ketensamenwerking. Aansluitend specialiseerde Mulder zich in het vakgebied inkoop om ook de verbinding naar de achterkant van organisaties te kunnen optimaliseren. Sinds 2012 heeft hij zijn adviesbureau AA Interim Rendement met de specialisatie Best Value Procurement. Met focus op de onderscheidende kwaliteit staat hij opdrachtgevers bij tijdens selectieprocessen en het contracteren van leveranciers en partners. Zijn visie op het versterken van klantwaarde en het minimaliseren van faalkosten is dat besparingen een gevolg zijn van de focus op kwaliteit, en niet andersom. Hij is medeoprichter van Plusvalu (2016), gericht op het realiseren en aantonen van meerwaarde in samenwerking, zowel in financieel (ROI) als in sociaal rendement (SROI) met de relatie, de kernkwaliteiten van mensen en het (leer)processen als onderscheidende succesfactoren.

Bettina Hertstein foto 2016Bettina Hertstein

Linkedin
Expertise: Bouwrecht
Organisatie: Het BouwRechtBedrijf
www.bouwrechtbedrijf.nl

Bettina Hertstein is directeur van Het BouwRechtBedrijf. Zij studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Al tijdens haar studie wekte de bouw haar interesse. Een logisch gevolg daarvan was haar keuze voor de vakken bouwrecht en arbitragerecht. Na te hebben gewerkt als juridisch ledenadviseur bij Bouwend Nederland (alsook bij rechtsvoorganger BouwNed) en als secretaris van het scheidsgerecht bij het Garantie Instituut Woningbouw, richtte zij begin 2008 Het BouwRechtBedrijf op. Het BouwRechtBedrijf/Bettina Hertstein is gespecialiseerd in de opleiding van en het juridisch advies (waaronder het beoordelen en opstellen van bouwcontracten) aan alle partijen die betrokken zijn bij de bouw. Daarbij heeft het ‘vertalen’ van de juridische problematiek voor zowel de student in een bouw(gerelateerde) opleiding als voor de bouwpartij/niet-jurist haar bijzondere aandacht. Bettina Hertstein is onder meer columniste van “Meesterstuk” in het vakblad Gevelbouw sinds 2007 en schrijver van het boek “Aansprakelijkheid in de bouw” (2e druk verschenen in 2013). Daarnaast is zij buitensecretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en sinds 2010 (deeltijd)docente aan Avans Hogeschool voor de opleidingen aan de Academie Bouw & Infra. Sinds enkele jaren houdt zij zich bezig met het contracteren bij ketensamenwerking en sinds 2015 verdiept zij zich daarin ook wetenschappelijk. Haar promotor is Prof. Mr. Dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis.

IMG_2786 Dirk Beemsterboer-grijsDirk Beemsterboer

linkedin
Expertise: Assetmanagement, vastgoedbeheer en onderhoud
Organisatie: Heijmans Woningbouw B.V.
www.heijmans.nl

Dirk Beemsterboer is projectleider Beheer & Onderhoud bij Heijmans Woningbouw B.V. Hij behaalde in 1985 de opleiding bouwkunde aan de Wenckebach M.T.S. te Beverwijk. Hierna volgde hij diverse vakinhoudelijke-, project- en verandermanagement opleidingen waaronder Lean bouwen (Arpa 2008), Neuro Linguïstisch Programmeren (NTI-NLP 2012), Change Management (De Baak 2014) en de Registeropleiding Onderhoud en Management (Assetmanagement) aan de Hogeschool Utrecht (2016).

Ervaringsdeskundige Beemsterboer werkt vanuit de persoonlijke overtuiging ‘wie de weg van samenwerken bewandelt, komt uiteindelijk het verst’. In 1995 komt hij in dienst bij woningcorporatie Woonwaard te Alkmaar. Hier leert hij in ruim 18 jaar de corporatiesector op operationeel, tactisch en strategisch niveau in volle omvang kennen als opzichter, beleidsadviseur strategisch voorraadbeleid en projectleider van de strategische onderhoudsprojecten (vanaf 2008). Hij prijst zich nog altijd gelukkig vanaf dat moment ‘besmet’ te zijn geraakt met Ketensamenwerking en Lean Bouwen. In 2011 spreekt Beemsterboer 300 deelnemers toe op het eerste tweedaagse Arpa Event in Veldhoven. Hij zoekt de vraag achter de vraag en hij is geïnteresseerd in de mens achter de functionaris. In zijn rol als voorzitter van de ondernemingsraad behartigde hij de belangen van medewerkers in een periode van reorganisatie. Sinds 2014 werkt hij als projectleider Beheer & Onderhoud. Met passie en enthousiasme ziet Beemsterboer volop kansen om de corporatie- en bouwwereld op een positievere manier met elkaar te verbinden.

 Profielfoto Erik ZW IMG_1524Erik van den Boogaard

Linkedin
Expertise: Advies en implementatiemanagement
Organisatie:  Peilon
www.peilon.nl

Erik van den Boogaard is oprichter en voorzitter van de Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking en als zelfstandig ondernemer altijd gericht op het creëren van meerwaarde. Van den Boogaard voltooide als fysiotherapeut in 1989 de opleiding Manuele Therapie, de voorloper van de Master MT aan de S.O.M.T te Amersfoort. Naast praktiserend te zijn in zowel de 1eals 2elijns ketenzorg was hij coördinator Intercollegiale Toetsing in Rotterdam, nu het Maasstad Ziekenhuis. Daar was hij pionier in de verbetering van de kwaliteit van multidisciplinaire zorg in samenwerking met het Centraal BegeleidingsOrgaan, nu CBO-TNO. Dit vormde de brug naar diverse managementfuncties in de logistieke dienstverlening (NS Reizigers en DHL Solutions) met de ontwikkeling van klant- en bedrijfswaarde binnen ketens als missie. Van den Boogaard volgde een groot aantal bedrijfsopleidingen, zoals de ‘DHL Expert Academy for executive key employees’ aan de Nyenrode Business Universiteit (2003). Sinds 2008 is hij als zelfstandig professional ook actief in de sector van Woningcorporaties, onder andere als bestuursadviseur en strategisch programmamanager. Vanuit zijn bureau Peilon werkt hij als implementatiespecialist bij organisaties aan verbeteringen en veranderingen, in ketensamenwerking als projectleider of ketenregisseur. Hij is medeoprichter van Plusvalu (2016), gericht op het realiseren en aantonen van meerwaarde in samenwerking, zowel in financieel (ROI) als in sociaal rendement (SROI) met de relatie, de kernkwaliteiten van mensen en het (leer)processen als onderscheidende succesfactoren.

freekFreek Stembert

linkedin
Expertise: Technisch adviseur
Organisatie: Van den Hoogen Security

Freek Stembert is zelfstandig expert (2015) als Technisch adviseur op het gebied van bouwkundige beveiligingen, voor particulieren en bedrijven. Vanaf 2013 was hij commercieel adviseur bij Van den Hoogen Security (2013). Daarvoor was hij bijna 20 jaar werkzaam bij de Blaauw Beheer waar hij de functie van technisch directeur vervulde. Vanuit die achtergrond onderkent Stembert de rol van vakspecialisten in het bereiken van meerwaarde uit ketensamenwerking. Elke kernkwaliteit en onderscheidende professie, op het juiste moment leidend in een keten, voegt toe aan zowel kwaliteit als kostenreductie.

jack van der veen2 Jack van der Veen

Linkedin
Expertise: Supply Chain Management
Organisatie: Nyenrode
www.nyenrode.nl

Jack van der Veen is als hoogleraar verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en houder van de EVO leerstoel Supply Chain Management en is tevens zelfstandig ondernemer. Van der Veen voltooide in 1986 zijn studie Econometrie (cum laude) aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1992 promoveerde hij tot doctor in de Economische wetenschappen aan de RUG. Zijn onderzoeksinteresses bevinden zich op het gebied van Operations Research, Productie & Logistiek Management en Supply Chain Management. In zijn werk staan implementatievraagstukken bij ketensamenwerking centraal. Van der Veen doceert binnen diverse instellingen aan een groot aantal masteropleidingen, executive programma’s, seminars en workshops, voornamelijk over aan Supply Chain Management gerelateerde onderwerpen. Hij heeft vele artikelen gepubliceerd, zowel in international research journals als in managementgeoriënteerde bladen. Ook publiceert hij regelmatig columns onder andere op de websites www.logistiek.nlen www.evo.nl. Van der Veen is voorzitter van de vLm (Vereniging Logistiek Management) en voorzitter van de verkiezing ‘Supply Chain Professional van het jaar’ en juryvoorzitter van de ‘Nyenrode Supply Chain Award’.

Jan Slager

Linkedin
Expertise: Vastgoedmanagement
Organisatie: Accolade
www.accolade.nl

Jan Slager is zelfstandig professional in het ontwikkelen van duurzaam beheer en onderhoud.

Hij volgde de opleiding elektrotechniek, diverse interne bedrijfs- en vakopleidingen bij KPN en bedrijfskunde en projectmanagement aan de Hoge School Brabant 2002.

Slager heeft jarenlange ervaring als manager vastgoed en dagelijks onderhoud bij Accolade. Hij is voorzitter van de Raad van Advies en bestuurslid van BouwTalent, is verbonden aan het Leerwerkbedrijf Toolz en is een van de initiatiefnemers van het Platform Ketensamenwerking Bouwpartijen Noord-Nederland waar hij ook bestuurslid was.

Slager is sterk gericht op slimme aanbestedings- en samenwerkingsvormen en vurig pleitbezorger van ketensamenwerking vanuit de kennis en zijn ervaring dat ontwikkeling en leercurve in beheer en onderhoud leidt tot versnelling van het proces en verlaging van de exploitatie- en organisatiekosten.

JoeriJoeri Voorn

Linkedin
Expertise: Strategische inkoop
Organisatie: ZOwonen
www.zowonen.com

Joeri Voorn is sinds 2014 strategisch inkoper bij ZOwonen (2014). Hij behaalde de BBA facility management aan de Hogeschool Zuyd (2007), NEVI 1 en 2 (2010) en Prince2 Projectmanagement (2012), OGSM Businessplan en specifieke inkoopcursussen zoals Best Value Procurement (2013) en Inkoopmarketing.

Als voormalig consultant bij Het NIC heeft Voorn een brede inkoopachtergrond qua aard en omvang. Hij is gedrevenen om businessdoelstellingen te vertalen naar inkoopstrategieën. Bij ZOwonen is hij verantwoordelijk voor het opzetten en professionaliseren van de inkooporganisatie. Hij streeft waar mogelijk naar het aangaan van strategische partnerships, waaronder Ketensamenwerking, om businessdoelen zoals (faal)kostenreductie, huurderstevredenheid en efficiëntie te realiseren. In zijn functie vervult hij de rol als integrale ketencoördinator, waarbij hij zorgt voor de implementatie en integratie van de verschillende ketens, de contractpartners en de interne organisatie. Hij is ervan overtuigd dat goede ketensamenwerking leidt tot waardecreatie, betere resultaten en tevredenheid voor huurders, opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Hij neemt deel aan het Platform Ketensamenwerking Zuid, waarin hij als ervaringsdeskundige zitting neemt in de versnellingstafel Selecteren van ketensamenwerking en is hij lid van het Aedes Inkoopnetwerk dat kennisdeling en inkoopsamenwerking nastreeft.

Martin Talen

Linkedin
Expertise: Vastgoedonderhoud, praktiserend in samenwerking
Organisatie: Talen Vastgoedonderhoud B.V.
www.talen.nl

Martin Talen is DGA en algemeen directeur-bestuurder van Talen Vastgoedonderhoud B.V. Talen is autodidact op diverse onderneming-, organisatie- en leiderschapsgebieden en gespecialiseerd in vastgoedonderhoud. Hij ontving in 1975 het diploma van de HAS, in 1977 het ondernemersdiploma voor het schildersbedrijf. Volgde in 1984 de opleiding Hoger management bij de BMO van de Hogeschool Katholieke leergangen en deed diverse opleidingen en trainingen op bedrijfskundig gebied gericht op kwaliteitsverbetering, organisatiekosten verlaging en resultaatgerichte bedrijfsvoering.

Talen is geïnteresseerd in de exploitatie van vastgoedonderhoud in relatie tot betaalbaarheid voor bewoners en gebruikers. Hij stelt belang in het ontwikkelen en coachen van kwaliteiten van mensen en organisaties gericht op hun eigen (levens)doelstellingen in samenhang met gemeenschappelijke doelen.

Talen is bestuurlijk actief als lid van de Raad van Toezicht van OnderhoudNL, het College van Deskundigen van de Stichting VGO-keurmerk, neemt deel aan diverse stuurgroepen en is betrokken geweest bij het leiden en ontwikkelen van een aantal MKB bedrijven.

Sinds 2009 is Talen lid van het Executive Platform Ketensamenwerking van de Nyenrode Business universiteit. Hij heeft ervaring opgedaan bij diverse starts van ketensamenwerkingstrajecten bij woningcorporaties met bouw-, installatie- en onderhoudsbedrijven.

Rob028Rob Schutte

Linkedin
Expertise: Vastgoedmanagement en consultancy
Organisatie: Schutte Vastgoed Management
www.svmbv.nl

Rob Schutte is directeur eigenaar van Schutte Vastgoed Management (SVM). Hij voltooide in 1970 de HBO Bouwkunde, aan de Erasmus universiteit volgde hij in 1984 de leergang Vastgoed Financieel. Na zijn functies als projectmanager bij FGH Bank, portfoliomanager bij Rodamco was hij directeur vastgoedontwikkeling bij Planoform (1998). Sinds 2003 is hij professional in vastgoedmanagement en projectontwikkeling. Schutte begeleidt hoger management in het bouw- en ontwikkelingssegment en bedrijfsorganisaties in veranderingen. Zijn specifieke aandachtgebied is de implementatie van Ketensamenwerking en BIM, zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers, gedelegeerd opdrachtgeverschap, qualtiy en quantitative survey, en interim management. Zijn brede en diepgaande praktijkervaring is zijn kracht welke o.a. bij woningbouwcorporaties en in het property management van factory outlets bijzonder wordt gewaardeerd. Gedurende het groeiproces van de integratie van BIM met Ketensamenwerking is hij bij een aantal ondernemingen gedurende de afgelopen 8 jaar betrokken geweest.

Als nevenfunctie is Rob Schutte sinds 2008 onbezoldigd voorzitter van Terre des Hommes Hilversum e.o.

Logo Netwerk Contracteren KSW