Symposium

IMPRESSIE symposium ‘Waarderend contracteren’

Op 12 oktober heeft het symposium Waarderend Contracteren op de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen plaatsgevonden. Het was een dag waarop wij, als netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking, met veel genoegen terugkijken. Uit de reacties is gebleken dat ook deelnemers de dag als informatief en vernieuwend hebben ervaren. Via onderstaande links kunt zelf ervaren hoe de dag is verlopen, of deze opnieuw beleven.

Meer weten?

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen Erik van den Boogaard M 06 24 42 66 44 of neem contact op met een van de andere partners.

Verslag  van het symposium

Vertrouwen als basis voor ketensamenwerking

Presentatie van nieuwe contractmodellen tijdens symposium Waarderend Contracteren 

Nyenrode Business Universiteit was op woensdag 12 oktober het toneel voor het symposium Waarderend Contracteren, georganiseerd door het netwerk CKSW (Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking) met genodigden uit directies in de hele huizenbouwsector. De kernpunten: hoe werk je meer waardig samen, hoe stel je contracten op zonder advocaten en hoe ontwikkel je in plaats van te elimineren? Aan de hand van kennis uit de wetenschap, de kritische blik van juristen en praktijkervaringen werden vernieuwende contractmodellen gepresenteerd. Tijdens het symposium stond één woord onbetwist centraal: vertrouwen.

‘Bedrieglijk simpel, onverwacht krachtig’. Zo omschrijft prof. dr. Jack van der Veen (EVO Leerstoel Supply Chain Management aan de Nyenrode Business Universiteit) het fenomeen waarderend contracteren.

Onderlinge afstemming
Een ketensamenwerking draait om het aangaan van langetermijnrelaties, waarbij ketenpartners vanaf het begin zijn betrokken. Bij een ketensamenwerking werken verschillende partijen opeenvolgend samen aan hetzelfde proces. ‘Faalkosten ontstaan niet binnen bedrijven’, aldus van der Veen. ‘Faalkosten ontstaan tussen bedrijven. En daarom moeten beslissingen via een ketensamenwerking op elkaar worden afgestemd. Zo zorg je voor stabiliteit door het verminderen van aanbestedingen en ontwikkel je een leereffect door voortdurende verbetering.’

Strategische samenwerking
Een dergelijke, strategische samenwerking omvat doelen als klantwaarde en competitief voordeel. Daarnaast worden infrastructuren als IT-systemen nauw op elkaar afgestemd. En dan is er volgens van der Veen nog de menselijke component – leiderschap. De leider die niet hiërarchisch, maar gelijkwaardig moet acteren, zo stelt hij. ‘Een ketensamenwerking heeft gelijkwaardige partners. De leider moet je zien als de voorzitter van de Tweede Kamer – als een regisseur. Heb vertrouwen in elkaar.’

Contracten als struikelblok?
Vertrouwen – het is een woord dat die middag nog vaker zou terugkomen. ‘Het is waar een ketensamenwerking voor een groot deel op is gebaseerd’, zegt mr. Bettina Hertstein (Directeur Het BouwRechtBedrijf), de tweede gastspreker van de dag. Volgens haar zijn contracten tijdens zo’n samenwerking een formele bevestiging van wat er met elkaar is afgesproken om in goede harmonie samen te werken. Een belangrijke vraag die daarbij komt kijken: kun je zoiets als vertrouwen ook documenteren of is dit tegenstrijdig? Gesprekspartner prof. mr. Dr. Monika Chao-Duivis (directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar TU Delft) vult aan: ‘In een contract spreek je de betrokkenheid naar elkaar uit. Het vertrouwen moet zich dagelijks terugbetalen. Is er geen vertrouwen? Dan moet je sowieso geen ketensamenwerking aangaan.

Daarnaast willen we ademende contracten die leesbaar zijn. Voor juristen, maar vooral voor degene die ermee moeten werken.’

Jack van der Veen vult hierop aan: ‘Kernpunt is dat bestaande contracten het wantrouwen als uitgangspunt nemen. Ze zijn vaak opgesteld vanuit de basisgedachte dat alle partijen erop uit zijn hun eigen belangen maximaal te verdedigen en het belang van de anderen te beschadigen. Om dat te ondervangen worden contracten vaak vuistdik en zijn uiteindelijk alleen door juristen te begrijpen. Met ketensamenwerking dien je samen met vertrouwde partners gezamenlijke doelen na te streven, in het besef dat je daardoor eenzijdige procesverbeteringen (waaronder faalkosten) eruit haalt. Om dat te laten werken zijn hele andere contracten nodig.’ Tijdens het symposium werden deze contracten gepresenteerd en zijn hier terug te vinden.

Topsport zonder finish
Een ketensamenwerking moet daarom altijd over de meerwaarde gaan. Weg van het traditionele werk, meer efficiëntie. ‘En je mag gerust vragen wat de meerwaarde dan precies is’, stelt Erik van den Boogaard (adviseur en manager Peilon Management). ‘Samenwerken is een topsport zonder finish. Een contract schrijf je niemand voor, maar is dynamisch. Niet de sterkste of slimste blijft staan, maar degene die eenvoudig kan aanpassen en vertrouwen toont. Ik snap het als mensen inmiddels moe worden van dat begrip, maar het is dé output van een samenwerkingcontract.’

Discussie
Dat het symposium iets losmaakt bij de aanwezigen, komt aan het licht tijdens een afsluitende forumdiscussie. Raymond Vaessen (Van Wijnen Sittard B.V.), Ton Mans (ZOWonen) en Jeroen de Bekker (Heijmans Woningbouw B.V.) delen hierbij ervaringen in het werken volgens de vernieuwde contractmodellen. Een samenwerking die het drietal, verwijzend naar de afkomst van de heren, omschrijft als ‘een vlaai met Bossche bollen’. De vragen vanuit de collegezaal zijn uiteenlopend. ‘Is de wereld niet te veranderlijk voor een samenwerking op lange termijn?’, zo luidt er een. Als antwoord komt andermaal het stopwoord van de dag naar boven: ‘Je moet vertrouwen hebben in elkaar. Als je dat niet hebt, heeft het helemaal geen zin.’