Op 12 oktober 2016 heeft het symposium Waarderend Contracteren op de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen plaatsgevonden. Het was een dag waarop de netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking, met veel genoegen terugkijken. Uit de reacties is gebleken dat ook deelnemers de dag als informatief en vernieuwend hebben ervaren. Via deze link kunt u zelf ervaren hoe de dag is verlopen.

Symposium