Dit fenomeen komt bij vele organisaties en zeker ook bij verenigingen voor. Neem het voorbeeld van de Jaguar Daimler Club Holland (JDCH) en het Jaguar Forum (JF). Beiden verenigingen houden zich, zoals hun namen al  verklappen, intensief bezig met Jaguars. Ze willen ook meer betekenen voor hun leden.

Erik van den Boogaard (van PlusValu) helpt in zijn vrije tijd JDCH en JF in hun samenwerking. Erik schrijft daarnaast ook als columnist in het magazine van de JDCH. Hieronder zijn column van mei/juni 2020. Hij gaat in op slimmer werken met dezelfde beperkte capaciteit (van vrijwilligers). De uitkomst van de samenwerking is dat ze elkaars expertise beter benutten waardoor je samen minder hoeft te doen en de vrijgekomen capaciteit in kan zetten voor nieuwe ambities. JF is expert in het beheren van een forum. Dit slim inzetten bespaart tijd bij de JDCH en tegelijkertijd krijgt JF meer actieve JDCH leden op haar forum. Een slimme win-win aanpak. Erik zijn kijk op samenwerken is dat organisaties samen meer bereiken dan ieder voor zich. Dat geldt ook voor leden binnen een vereniging. Zijn column spreekt leden aan samen actief vrijwilliger te zijn.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

…is een titel in een serie over beleid in de sport. Ik verkreeg het als nieuw bestuurslid van een zwemvereniging. Het boekje gaat over het maken van afspraken met vrijwilligers. Maar ja, met wie?! Toen zelf in de dertig waren de actieve leden veelal tweemaal mijn leeftijd. Verjonging van het kader stond daarom hoog op de bestuursagenda.

Leden waren er genoeg. Terwijl kinderen oefenen voor hun zwemdiploma’s  genoten ook hun ouders van de voordelen van het lidmaatschap. Ouders konden hun conditie trainen of vrij zwemmen. Ondertussen kregen de kinderen les van vrijwilligers die ook hun opa of oma konden zijn. Een paar jaar later was ondanks alle inspanningen de situatie niet veel veranderd. Wordt spreekwoordelijk niet het kind, maar de senior vrijwilliger, met het badwater weggegooid? De vergrijzing betekende het einde van de vereniging.

Vraagt u het zichzelf wel eens af,

hoe al die prachtige activiteiten

tot stand komen?

En: hoe lang nog?

De geschiedenis herhaalt zich als ik bestuurslid van een Cultureel Café word. Succesvolle voorstellingen voor een enthousiast publiek. Vrijwilligers organiseren dit voor een klein toegangsprijsje. Helaas ook hier uiteindelijk geen opvolging in het bestuur en organisatie. Gevolg: licht uit, spot uit…

Voordat u denkt, hij zal toch geen JDCH-bestuurslid of JF-teamlid worden, hoe lang bestaat onze club of ons forum dan nog? Ik kan u geruststellen hoor!

Vraagt u zichzelf wel eens af hoe al die prachtige activiteiten tot stand komen? En: hoe lang nog? Bestuur en Forumteam luisteren naar u en bespreken hoe het voor u nog beter kan. De opvolging daarvan bepaalt of het echt gebeurt. In de Gazette worden de vacatures vermeld. Bij JF zal u niet ontgaan dat het veelal dezelfde mensen zijn die berichten plaatsen en activiteiten organiseren. Club en forum leven volop door actieve leden, chapeau!

De actieve leden aanspreken op ‘je kan nog meer doen’ werkt niet. Méér leden enthousiasmeren staat daarom centraal, ook in de samenwerking. Gelijktijdig: niet dubbel, wél slimmer en sneller organiseren.

Het linken van de websites is de eerste stap. De tweede is het integraal communiceren van de activiteitenagenda’s. De derde stap: het wederzijds uitnodigen van leden.

Wat is dan de vierde stap, wat vraagt de toekomst? Niet alleen de kwaliteit, ook de verwachtingen zijn steeds hoger. JDCH en JF kiezen voor het inregelen van de genoemde stappen. Succesvol samenwerken vraagt om afstemmen, organiseren en borgen. Jezelf niet voorbij lopen met ‘nog meer’.

Na het lezen van de theorie in het boekje doorgrond ik de titel nog eens. ‘Lid, maar niet vrijblijvend’ bepaalt eigenlijk meer  de toekomst van een levendige vereniging en forum. Bent u de vierde stap, draagt u actief mede onze toekomst? De tijd zal het leren. Eén ding is zeker, wat komt, komt uit de omzetting van uw passie naar actie.

Auteur en tekst Erik van den Boogaard.