Aantoonbaar verbeteren, krijgt altijd opvolging!

Hoe kan je succesvol samenwerken zonder draagvlak? Dat gaat niet. Onlangs de sessie Co-making bij Woningcorporatie Parteon.

In oktober 2018, Parteon besloot met hulp van PlusValu echt vorm te geven aan de strategische samenwerking met de Co-makers voor Dagelijks Onderhoud.

In april 2019, Parteon en alle partners tekenden één gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst.

In november 2019 besloot Parteon om strategisch samenwerken verder uit te rollen op de afdelingen projecten & planmatig onderhoud en projectmatig onderhoud. Parteon start met nieuwbouw en renovatie.

Niet even een naam en een definitie ‘overnemen’.

Eerst de inhoud duiden wat men wil bereiken. Visie en missie hetzelfde? Zijn er verschillende strategische effecten? Hoe kies je uit 16 soorten samenwerkingen daarna de juiste vorm? Door interviews, een overzicht van de soorten samenwerkingen en het Kaartspel van PlusValu, kom je in drie uur tijd tot een gedragen uitkomst. Geen sociaal wenselijk verhaal, uiteraard zijn positieve vraagtekens opgemerkt. De menselijke thermometer, de deelnemers op een lijn in de zaal, liet zien dat alle aanwezigen aan de positieve kant stonden. Draagvlak voor opvolging, en een compliment voor Co-making Parteon 2019!